Undervisning af pårørende til mennesker med demenssygdom

Undervisning af pårørende som ægtefæller, børn eller andre i det nære netværk.

Undervisningen varetages af kommunens demenskoordinatorer og forløber over fire gange. Undervisningen er en blanding af oplæg, film og dialog. 

Næste undervisningsforløb afvikles i efteråret 2016 

Undervisningen foregår på torsdage i tidsrummet kl. 9-11. 

Der tages udgangspunkt i følgende emner:

  • Hvad er en demenssygdom og medicinsk behandling. Tegn på demens og hvor henvender man sig ved tegn på demens?
  • Hverdagen med demens og at være pårørende. Kommunale tilbud til mennesker med en demenssygdom.
  • Kommunikation og samvær. Gode råd om, hvordan du taler til en person med demens.
  • Opsamling/afslutning/orientering om pårørendegruppe. 

Sted: Rådhuset i Aabybro, Toftevej 43, 9440 Aabybro. 

Arrangementet er gratis.

Deltagerantal: Max. 15 deltagere og min. 5 deltagere.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling i mindre omfang, men der fokuseres på at formidle viden om sygdommen. Ved behov for at møde andre i samme situation henvises til pårørendegruppe. 

Tilmelding på demens@jammerbugt.dk eller tlf. 4191 1395. Tilmelding efter ”først til mølle-princippet.