Tandsundhed i Jammerbugt Kommune på niveau med resten af Danmark

Børn i alderen 0-15 år fra Jammerbugt Kommune har den bedste tandsundhed i kommunens historie. Der er en klar forbedring at spore i antallet af huller pr. barn.

Det er første gang, at tandsundheden i Jammerbugt kommune for de 0 – 15 årige, er på niveau med Regions – og landsgennemsnittet i Danmark. Mange års målrettet arbejde, med at få tandsundheden i Jammerbugt Kommune på niveau med Regions- og Landsgennemsnittet, bærer nu frugt.

”Det er en glædelig udvikling, og dejligt at arbejdet resulterer i, at børnene i Jammerbugt nu ligger på gennemsnit med resten af Danmark”, fortæller Karin Nysted Jensen der er overtandlæge i Jammerbugt Kommune.

For de 18-årige er der også sket en sundhedsforbedring. I 2014 havde 18 årige 3,93 huller i gennemsnit pr. ung. Det er i 2015 faldet til 3,67 huller pr. ung. Mens 18 årige med 0-huller i Jammerbugt er 35 %, her er Regions- og landsgennemsnittet 44 %

Derudover er der sket et fald i antallet af huller hos børn med mange huller.

”Vi har gjort og gør fortsat en ekstra stor indsats for at reducere antallet af huller, og det viser sig nu også på antallet af børn og unge, der har mange huller, det er glædeligt”, slår Karin Nysted Jensen fast.