Kampagnemidler støtter udvikling i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune er i gang med at udarbejde en strategiplan frem mod 2030 med Slettestrand-Fjerritslev området som case. Strategiplanen støttes af kampagnen ’På forkant’.

Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag kampagnen ’På forkant’, der skal understøtte en positiv udviklingen i kommunerne uden for de store byer til gavn for hele Danmark. I Jammerbugt Kommune er Slettestrand-Fjerritslev området valgt som case, og strategiplanen skal kortlægge udviklingsmulighederne både på den korte og lange bane. Udgangspunkt for arbejdet bliver at se på, hvordan potentialer og ressourcer kan bidrage til tilpasning, omstilling og udvikling i området.

Forskelle i Slettestrand-Fjerritslev
Men områdets ressourcer og potentialer kan ikke stå alene. Vigtige medspillere bliver borgere, foreninger, virksomheder og investorer, som vil spille en væsentlig rolle i forbindelse med den fremtidig udvikling af området.

”Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at processen fører til et fælles kendskab til projektet blandt aktører både i Fjerritslev, Hjortdal, Slettestrand og i landområdet. Så vores forventninger er, at projektet kommer til at involvere hele området mellem Fjerritslev og Slettestrand”, understreger Borgmester Mogens Gade.

Mangfoldige ressourcer og potentialer
Når projektet afdækker de mange ressourcer og potentialer i området, er det Jammerbugt Kommunes forventning, at dette giver et grundigt afsæt for den fortsatte udvikling og mulighed for at styrke områdets fremtid, med udgangspunkt i områdets ressourcer og potentialer.

Selve området (natur, landskab og rekreative anlæg), erhvervslivet (landbrug, turisme, institutioner og detailhandel) og den social kapital (netværk og relationer mellem beboere, ejere, erhverv, foreninger mv.) er udgangspunktet for at kortlægge ressourcer og potentialer.

Udarbejdelsen med strategiplanen forventes afsluttet i september/oktober 2016.

Fakta:
Strategiplanen for Jammerbugt Kommune, med Slettestrand-Fjerritslev som case område, gennemføres som en del af kampagnen 'På forkant’, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag. Målet er at understøtte en positiv udvikling til gavn for hele Danmark gennem tilpasning, omstilling og udvikling i en situation med faldende befolkningstal og en mere skæv demografi. ’På forkant’ er samtidig et laboratorium for udvikling af nye metoder, viden, erfaringer og netværk. Strategiplanen for Jammerbugt Kommune er et af i alt 20 projekter, der har fået støtte. ‘På forkant’ løber frem til medio 2017 og har et samlet budget på cirka 30 mio.

Et team bestående af Kuben Management, Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup er teknisk rådgiver på projektet.

Læs mere på www.paaforkant.dk.