Seminar for unge koncertarrangører på fredag på Fjerritslev Gymnasium

På fredag den 18. marts kl. 16–18 mødes omkring 40 unge fra Jammerbugt Kommune med John Pedersen fra spillestedet Skråen i Aalborg, Jesper Fleckner Gravholt, musiker, formand for Musam i Aalborg og tour manager for Allan Olsen, samt repræsentanter fra Fjerritslev Gymnasium, Jammerbugt Kulturskole, Ungdomsskole og Kulturforvaltningen.

Formålet for mødet er et seminar om det at blive koncertarrangør. John Pedersen fra Skråen, som er initiativtager til seminaret, fortæller;

”Det bliver hands on og dialog med de unge, hvor vi gerne vil høre hvilke udfordringer de har i forhold til at komme ud over rampen med rytmiske musikarrangementer. Vi kommer som ressourcepersoner med forskellige vinkler på det at blive koncertarrangør og håber vi kan komme med input, muligheder og ideer, der kan bringe unge videre.”

Seminaret er støttet af KulturKANten og er en del af et større regionalt talentudviklingsprojekt, PROGRESS og afholdes i forbindelse med Ungdomsrock 2016.

Se program for seminaret.