Rasmus Theil ny ungdomskonsulent i Jammerbugt

Rasmus Theil er den nye ungdomskonsulent i Jammerbugt Kommune. Han dækker områderne Pandrup og Aabybro samt oplandet deromkring.

Rasmus har i en årrække arbejdet i Vejle Kommune i deres SSP-team, men da familien vendte hjem til Nordjylland, fik Rasmus jobbet som kontaktperson i Familiecentret i Pandrup, og siden har ansættelsen udviklet sig til, at han er blevet ungdomskonsulent.

Ungdomskonsulenter

Fra venstre er det Jesper Mørkholt og Rasmus Theil.

Hans baggrund er 4 år ved Søværnet, en ungdomspædagogisk uddannelse og selvfølgelig en meget store interesse for unge mennesker og deres problemer og udviklingsforløb.

Forebyggelse
Jammerbugt Kommune har også en anden ungdomskonsulent Jesper Mørkholt. Jesper dækker området Fjerritslev og Brovst samt oplandet.

Sammen arbejder de to ungdomskonsulenter med at forebygge kriminaliteten ved de unge. De holder oplæg om stoffer og alkohol og ikke mindst de sociale medier i Jammerbugt Kommunes klasser.

Oplæggene om rusmidler og alkohol er for de større elever fra 7. klasse og opefter, mens oplæggene om de sociale medier og mobberi er for 4. og 5. klasserne. Men de orienterer også på forældremøder om brugen af fx Ipads for de mindste klassetrin, da de har oplevet, at mange børn på de yngre klassetrin har mareridt pga. de har set gyserfilm på Youtube.

Fra SSP- samarbejde til bekymringssamtaler
En stor del af ungdomskonsulenternes arbejde er relateret til SSP og de holder bekymringssamtaler i samarbejde med politi og lærere. Meget af ungdomskonsulenternes tid går også med samtaler med enkelte unge, som selv har henvendt sig, eller unge som skolen fx har bekymring omkring.

Det er altså et meget bredt arbejdsfelt de to konsulenter har, og deres dage er tæt besat med arrangementer ude på skolerne og samtaler med unge mennesker og deres forældre.

Kontakt med de unge
Begge ungdomskonsulenter har mobiltelefon, så de unge kan ringe til dem. Men de oplever, at flere og flere henvender sig på Facebook og Snapchat, så kommunikationsvejene bliver nemmere og nemmere for de unge. Ungdomskonsulenterne er, hvor de unge er.

KONTAKTINFORMATION
Rasmus Theil
Tlf:. 4191 1903
rat@jammerbugt.dk 

Jesper Mørkholt
Tlf:. 4191 2083
jem@jammerbugt.dk 

FAKTA:
Hvad står SSP for?
SSP står for et kriminalpræventivt samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi i forhold til børn og unge under 18 år.