Liv i by og skole bliver endnu mere levende

Der har været afholdt styregruppemøde i projekt ’Liv i by og skole’.

I den forbindelse blev ansøgningerne fra lokalsamfundene vedr. støtte til diverse projekter behandlet. På mødet blev det besluttet at bevillige penge til i alt otte projekter, der alle er med til at realisere de lokale udviklingsplaner. 

Trekroner – Landsby på prøve vol. 2
Sidste forår havde Trekroner-området stor succes med kampagnen ”Landsby på prøve”, hvor en ung familie fra Aalborg vandt en tilflytterpakke bestående af hus, bil, havehjælp, betalt børnepasning og idrætsliv i Bonderup i fire måneder. Familien blev så begejstret for lokalsamfundet og valgte efterfølgende at flytte permanent til Bonderup. Kampagnen fik stor opmærksomhed i henholdsvis regionale og nationale medierog stedfæstede Trekroner-området på det nordjyske landkort, samtidig med at Trekroner skoledistrikt oplevede en positiv tilgang på hele 18 nye borgere.   

Trekroner ønsker at gentage succesen med en ny udgave af ”Landsby på prøve” og har derfor ansøgt og fået bevilliget 30.000 til markedsføring og afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med Landsby på prøve vol. 2. 

”Vi er utrolig glade for, at kommunen bakker op og understøtter de små lokalsamfund og vores tiltag for at trække nye borgere til”

siger Anne Nøhr Ringgren fra Trekroners arbejdsgruppe i forbindelse med Liv i by og skole projektet og formand for Bonderup Borgerforening. Hun uddyber:

”Vi viste allerede sidste år, at det nytter at involvere sig og gøre en aktiv indsats. Vi kan flytte på bundlinjen og er derfor allerede godt i gang med forberedelserne til Landsby på prøve vol. 2. Vi var bl.a. i Aalborg Storcenter i uge 8, hvor vi lancerede en større pakke end sidst og rekvirerede på baggrund heraf interesserede familier. Bevillingen her er med til, at vi kan sætte yderligere skub i en igangværende proces, så det kan vi kun være tilfredse med”.

Branding af Biersted
Et andet meget interessant projekt, der også handler om at tiltrække nye borgere og sætte byen på kortet udspiller sig i Biersted, hvor man har fået bevilliget 50.000 til branding af byen. 

I Biersted ønsker man at øge kendskabet til byen og starte en kampagne, der skal fremme Biersteds image og italesætte de positive værdier. I den forbindelse er eleverne fra 8. klasse på Biersted Skole i gang med at udarbejde små reklamefilm for byen. I sidste uge var redaktør for Nordjyske Medier, Tom Bue, der også er med i arbejdsgruppen for Liv i by og skole projektet i Biersted, forbi skolen for at give eleverne en masse gode råd om, hvordan man kommunikerer det gode budskab.  

Formålet med Branding af Biersted er at synliggøre byen i langt højere grad, end den er i dag og samtidig at gøre byen kendt som et attraktivt sted at bosætte sig. Projektet har yderligere til formål at samle byen om et fælles initiativ, der bl.a. handler om at kommunikere de positive budskaber ud, set fra børnenes øjne

fortæller Birgitte Brinkmann Thomasen fra arbejdsgruppen for Liv i by og skole projektet i Biersted. 

Liv i by og skole projektet er med til at gøre en forskel
De seks øvrige byer der har fået bevilliget penge i forbindelse med Liv i by og skole projektet er Saltum (25.000 kr.) for oprettelsen af en fælles hjemmeside for hele Saltum skoledistrikt, Skovsgaard (35.000 kr.) for fortsat udvikling af eksisterende og nye projekter i forbindelse med Liv i by og skole, Trekroner (10.000 kr.) for afholdelse af stormøde i januar 2016, Thorup-Klim (18.750 kr.) for udarbejdelse af hjemmesiden www.thorupklim.dk, Tranum (20.000 kr.) for afholdelse af arrangementer og projekter i forbindelse med Liv i by og skole og til sidst Ørebro (19.437 kr.) for markedsføring af området. 

Borgmester Mogens Gade, der også er med i styregruppen for Liv i by og skole projektet og derfor har været med til at bevillige penge til de forskellige projekter siger:

”Det er særdeles vigtigt for os at støtte op om de mange initiativer, borgerne tager for at skabe endnu mere liv i lokalområderne. De tiltag og arrangementer, de byder ind med for at sikre og udvikle et velfungerende lokalsamfund med skolen som en central medspiller, er med til at gøre det attraktivt at bo i den pågældende by”. 

Yderligere information:
Lars Haagensen: lah@jammerbugt.dk, 7257 7454
Mogens Gade: mga@jammerbugt.dk, 7257 7001