Ca. 160 personer var mødt op til borgermøde om det nye vindmølleområde ved Nørre Økse Sø

Sidste torsdag, den 3. marts, blev der afholdt borgermøde om det nye vindmølleområde ved Nørre Økse Sø.

Referat af mødet ses her, og de afholdte oplæg ses her.

Mødet var meget velbesøgt og ca. 160 personer var mødt op til orientering og efterfølgende debat om projektet.

Nyt i processen:
Vattenfall har lavet aftale om at købe flere ejendomme i området. Vindmølleområdet er derfor udvidet siden den oprindelige ansøgning er indsendt til Jammerbugt Kommune. Udvidelsen er i den nørdøstlige del af vindmølleområdet og vil give mulighed for opstilling af flere vindmøller. Kort over det ansøgte vindmølleområde ses her. Kort over det udvidede vindmølleområde ses her.