Jordfordeling på vej i Thorup-Klim-Slettestrand området

Hvordan kan vi skabe bedre rammebetingelser for landbruget og samtidig udnytte naturen som ressource i det åbne land?

Det vil en frivillig jordfordeling i området mellem Thorupstrand og Slettestrand nu synliggøre, hvor der er bevilliget midler til fordeling af ca. 200 ha.

”De landmænd der vil dyrke korn kan bytte jord med dem, der vil lave naturpleje. Samtidig kan der skabes større, sammenhængende marker og naturområder. Landmanden kan få samlet dyrkningsjorden på sin ejendom og derved undgå en del kørsel på vejene. Nye driftsformer og andre anvendelser kan komme i spil, hvor turisme og landdistriktsudvikling er i højsædet” udtaler formanden for Teknik og Miljø, Jens Christian Golding og formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, samstemmende.

En jordfordeling koster penge til dialog med lodsejere og tinglysninger. Disse omkostninger gør, at der ikke finder jordfordelingsprojekter sted i særlig stor udstrækning. Omkostningerne til jordfordelingen bliver her dækket af projektet ”Bedre brug af de åbne land”. Jammerbugt Kommune, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner er udvalgt til i 2016-2018 at vise de effekter, en nyskabende og multifunktionel jordfordeling kan bidrage til.

Det er parter i den såkaldte Collective Impact-gruppe Det åbne land som dobbelt ressource, der har sat projektet i gang ved hjælp af finansiering fra Realdania. ”Collective Impact” eller kollektiv effekt er en ny arbejdsform. Det er en måde at skabe forandringer, hvor alle der kan gøre en forskel, sætter sig sammen. Dels for at finde fælles løsninger, men også for at skabe handlinger, som kan ses og mærkes. I Collective Impact deltager en række parter: Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Sportsfiskerforbund, Dansk Skovforening, DGI, Friluftsrådet, KL, Landbrug & Fødevarer, Realdania og Økologisk Landsforening.

Området omkring Klim indeholder noget af Danmarks flotteste natur mellem Svinkløv og Bulbjerg, to af Danmarks eftertragtede turistmål.

I området er der en række uforløste potentialer i de stedbundne ressourcer i landskabet. Dels med oplevelser og udsigter pga. de sjældne parabelklitter og de store klitarealer, dels med mere biodiversitet via naturpleje og dels med havet og stranden. Der er et stort potentiale for mere friluftsliv, bæredygtige produkter og unik kødproduktion via naturpleje med kvæg.

Jordfordelingen skal netop opfylde flere behov i projektområdet og effekten skal bl.a. måles i forhold til bedriftsøkonomi, rekreative muligheder, naturkvalitet og bosætning.

Kontaktperson: Projektleder, Marianne Fisker, Vækst og Udviklingsforvaltningen i Jammerbugt Kommune: mkf@jammerbugt.dk.