Jammerbugt Kommune puster endnu mere liv i den sammenhængskraft, der er mellem lokalsamfund og skoler

- 900.000 kr. til Liv i by og skole

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har bevilget 900.000 kr. til støtte til arbejdet med Den Åbne Skole. Den Åbne Skole handler om samarbejdet mellem skolerne og de enkelte lokalsamfund. Den Åbne Skole er fint relateret til Jammerbugt Kommunes udviklingsprojekt Liv i by og skole, hvor kommunen sætter fokus på koblingen mellem skolen og lokalsamfundet.

Skole og lokalsamfund er afhængige af hinanden
Baggrunden er, at Jammerbugt Kommune allerede i slutningen af 2014, har sat gang i projekt Liv i by og skole og i løbet af 2015, er der taget mange initiativer i de otte skoleområder rundt om i kommunen. 

Skolen kan kun eksistere, hvis det er attraktivt at bo i byen og en attraktiv by er afhængig af et godt foreningsliv, et spændende bybillede, attraktive byggegrunde og en velfungerende skole med et fagligt højt niveau. Jammerbugt Kommune vil derfor sikre, at landdistrikts- og skoleudvikling i langt højere grad bliver koordineret og tænkt ind i en sammenhæng. Der tænkes didaktiske mål ind i projektet, sådan at der også kommer et læringsaspekt ind i projektet til glæde og gavn for eleverne. Jammerbugt Kommune vil med projektet gøre eleverne endnu dygtigere og samtidig udvikle lokalsamfundet, således at kommunen slår to fluer med et smæk. 

-  Jammerbugt Kommune puster endnu mere liv i den sammenhængskraft, der er mellem lokalsamfundet og skolerne med de nye midler fra Ministeriet, så der skabes en kobling med de initiativer, der fremgår af lokalsamfundets udviklingsplaner og elevernes undervisning og læring. Sammenhængskraften skal med andre ord bidrage til, at eleverne bliver dygtigere samtidig med, at det konkret beriger og udvikler lokalsamfundet, siger formand for Børne- og Familieudvalget Jens Jungersen.  

Kick-off
Planen er, at der skal være et fælles Kick-off for skolerne og repræsentanterne fra lokalsamfundene. Projektet afsluttes med, at der laves beskrivelser og evaluering. Erfaringerne og evalueringerne fra Jammerbugt Kommune skal være med til at guide og inspirere andre kommuner til, hvordan skole og lokalsamfundet kan berige hinanden og dermed gøre eleverne endnu dygtigere.