Indvielse af Minibihuset i Aabybro

Torsdag 20. april kl. 16.00 er der officiel indvielse af Minibihuset og samtidig fejres det, at arealet uden for Aabybro Skole på Kattedamsvej nu er færdigetableret. Minibihuset kommer til at danne rammerne for førskolebørnene.

Minibihuset ligger i den ene halvdel af bygningen, hvor det nye Folkebibliotek også har til huse, og som blev indviet i marts. Minibihuset bliver det nye sted for førskolebørnene, fra de kommer fra børnehaverne hvert år 1. april, og frem til skolestart efter sommerferien.

”Lokalerne i Minibihuset er blevet renoveret og tilpasset det nye formål, så vi kan tilbyde optimale rammer for de nye elever, der hvert forår starter i skole. Samtidig kan vi de resterende otte måneder af året bruge lokalerne til motoriklokaler og værksteder for både SFO-børn og skolens øvrige elever”, forklarer skoleleder Kristine Fooken Jensen.

Anlægsprojektet uden for skolen
Siden Kronprinsessen i september sidste år indviede selve Aabybro Skole, er der blevet arbejdet på at få færdigetableret hele udearealet – specielt foran skolens facade mod Kattedamsvej. Og ved udgangen af april forlader anlægsarbejderne byggepladsen.

Først blev de gamle bygninger revet ned, og siden er der blevet arbejdet med at etablere indkørsel, p-pladser, cykelparkering og ikke mindst arealer til børnene, så de får mere plads til at lege ude.

”Når udearealerne er klar, er det knapt fem års arbejde og endnu flere års planlægning, der er slut. Nu står vi med en skole, der både inde og ude tilbyder skønne rammer for elever og personale”, fortæller Borgmester Mogens Gade.

I skrivende stund er der ved at blive sået græs i udearealerne. Græsset får lov at gro op i løbet af foråret, så udearealerne er klar til at blive taget i brug af skolens elever efter sommerferien.