Hvad skete der i Jammerbugt Kommune i 2015?

Her er en kort gennemgang af de begivenheder, der sket i 2015 på nyhedssiden.

Jammerbugten ved Svinkløv

Udsigt over Jammerbugten ved Svinkløv

JANUAR

Miljørigtige biler til Jammerbugt Kommune
Borgmester Mogens Gade underskrev sammen med Birgitte Corlin fra Hanherred og Himmerland Biler A/S en kontrakt om levering af 40 Toyota Yaris Hybrid biler over en 3-årig periode til hjemmeplejen.

Bilerne blev test-kørt af medarbejdere ved hjemmeplejen. Kommunen fik leveret 24 biler i 2015 og de sidste 16 bliver leveret i 2016. 

Jammerbugt med i Business Region North Denmark
Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen blev der den 1. januar 2015 etableret et forstærket samarbejde imellem de 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland.

I Business Region North Denmark er der fokus på erhvervsudvikling, jobskabelse, turisme, adgang til kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og samarbejde.

Licitation – Blokhus Bæk
Der blev afholdt licitation på Blokhus Bæk den 20. januar på Rådhuset i Aabybro. 5 firmaer afgav bud. Det var Aabybro Entreprenørforretning A/S, Arkil A/S Anlæg fra Nørresundby, HC Entreprenøren A/S fra Hune, Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S fra Struer og Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning fra Hjørring. Buddene lå fra 6.9 mio. kr. for det dyreste bud til 5.3 mio. kr. for det billigste bud. Det var Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S, der blev valgt. 

FEBRUAR

Én indgang til kommunen for virksomheder
Jammerbugt Kommune lancerede i 2015 en helt ny og samlet indgang til kommunen for erhvervslivet. ”Én indgang til kommunen” hedder initiativet og skal være virksomhedernes vej ind i kommunen på tværs af de kommunale forvaltninger. Dette skal sikre, at virksomhedens sag hurtigt kommer til den rette medarbejder, og at der opleves en forstærket koordinerende sagsbehandling.

MARTS

Ildsjæle på Forårsmesse
Der var Forårsmesse i Aalborg Kongers- og Kulturcenter den 20. – 22. marts. Jammerbugt Kommune havde en stand på messen, hvor frivillige ildsjæle fra byer, landsbyer og små samfund i kommunen stod klar til at sælge deres byer og lokalområder.

Forårsmessen var et led i bosætningskampagnen ”Derfor Jammerbugt”, som løb i hele 2015, og som eksponerer de mange fordele, der er ved at bosætte sig i Jammerbugt Kommune og lokalområderne.

Jammerbugt Kommune gik sammen med 29 andre kommuner om hjælp til digital selvbetjening - både hverdag, aften og weekend
Den 25. marts kunne borgerne i Jammerbugt Kommune begynde at ringe til Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00, hvis de er kørt fast i en digital selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk eller på borger.dk. I alt 30 kommuner er med i Den Digitale Hotline.

APRIL

Jammerbugt med i foreningen Danmark på Vippen
Jammerbugt Kommune blev i april medlem af foreningen Danmark på vippen sammen med andre kommuner rundt om i det ganske land og en række private virksomheder og pengeinstitutter er også med i foreningen. Foreningen arbejder med udvikling og balance i hele Danmark samt statslige arbejdspladser.

MAJ

Hvad nu Nordjylland?
Hvad nu Nordjylland blev arrangementet i et samarbejde mellem kommunerne og DR P4 Nordjylland samt TV2 Nord. I hele ugen op til den 7. maj var der i mediefladen eksempler på, hvad der er af styrker og udfordringer i Nordjylland og de enkelte kommuner.

Jammerbugt Kommune indkaldte til borgermøde om fremtidens udfordringer på Tranitten i Tranum. Et meget vedbesøgt møde.

Et storstilet formidlingsprojekt åbnede i Store Vildmose
Et stykke meget smukt natur – Store Vildmose – blev indviet den 23. maj med nye skilte og informationstavler. Det storstilede formidlingsprojekt fortæller Vildmosens kultur og historie i form af malerier med billedkunstner Mette Rehné og film produceret af naturfotograf Morten Hilmer.

JUNI

Partnerskabsaftale for socialøkonomiske virksomheder
Partnerskabsaftalen for socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune blev underskrevet. Jammerbugt Kommune er en af de første kommuner i Danmark, som har udarbejdet en decideret partskabsaftale mellem de i alt seks socialøkonomiske virksomheder, som er lokaliseret rundt om i kommunen.

Vandsikker kommune
Jammerbugt Kommunen blev, i forbindelse med et pilotprojekt af Rådet for større Badesikkerhed, kåret som den første certificerede vansikre kommune i Danmark.

 Blokhus bæk blev indviet
Blokhus bæk blev indviet den 19. juni med festlige taler og Brovst pigegarde spillede. Med bækken er der lavet en fremtidssikret løsning i forhold til kraftige regnskyl. Klimaudfordringerne er taget med i projektet og der er fjernet flaskehalse som smalle rør, så vandet ikke stiger op og ødelægger de historiske bygninger i Blokhus.

Jammerbugt ligger stadig i top med overnatninger i Nordjylland
Overnatning i feriehus langs kysten i Jammerbugten er en meget populær og eftertragtet ferieform og topper 2014-statistikken med en fremgang på 8%.

Tæt på 1.500.000 overnatninger blev det samlet set til i 2014.

Jammerbugt Kommune er dermed stadig Nordjyllands største turistdestination målt på overnatning.

Jammerbugt med i Partnerskab for Vestkystturisme
I juni blev det besluttet, at Jammerbugt Kommune skal indgå i foreningen Partnerskab for Vestkystturisme.

Formålet med Partnerskab for Vestkystturisme er aktivt at medvirke til at fremme og skabe udvikling af vestkystturismen. Vestkystturismen skal være et vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og international kystturisme. Vestkystturismen skal være kendt for og kendetegnet ved en mangfoldighed af oplevelses- og overnatningsmuligheder.

JULI
Sommerferie i Jammerbugten.

AUGUST

Jammerbugt Kommunes folkeskoler klarer sig godt i analyse
Tænketanken Cepos offentliggjorde en analyse af undervisningseffekten i de danske folkeskoler, således også for skolerne i Jammerbugt Kommune.

I en rangordning af de danske folkeskoler indtog Jammerbugt Kommune en 38. plads på landsplan, og ligger over det vægtede gennemsnit for folkeskolerne samlet set. I 2010 indtog Jammerbugt Kommune en 66. plads.

SEPTEMBER

Vestkystturismen som vækstlokomotiv
Partnerskabet for Vestkystturisme (Jammerbugt Kommune er med) holdt den 1. september stiftende generalforsamling i Vemb. Partnerskabet skal skabe vækst lokalt, regionalt og på landsplan. Visionen frem mod 2020 er, at kyststrækningen bliver blandt Europas førende kystferiedestinationer.

Grønne flag
Grønt flag til Brovst Skole og Aabybro Skole blev tildelt af Friluftsrådet for det store arbejde, som begge skoler har lavet i forhold til miljø og klima.

OKTOBER

Statslige arbejdspladser
I oktober offentliggjorde regeringen udflytningsplanen Bedre Balance for statslige arbejdspladser. I alt 38 byer og 25 kommuner får glæde af 3900 statslige arbejdspladser, som indtil nu har været placeret i hovedstaden. I Nordjylland var det Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Aalborg Kommuner, som fik arbejdspladser. I Jammerbugt er man selvfølgelig ked af, at man ikke har fået statslige arbejdspladser, men det vil smitte af på hele regionen, at man får vidensvirksomheder til området. 

NOVEMBER

Grunde til salg i Skovparken
Jammerbugt Kommune satte via højeste bud 16 grunde i Skovparken i den østlige del af Aabybro til salg. Den 4. november kl. 12 blev kuverterne åbnet og syv grunde ud af 16 blev solgt i forbindelse med budrunden på de attraktive grunde i Skovparken i Aabybro. Dagen efter budrunden blev der solgt yderligere en grund.

Ildsjælepris 2015
Karl Korfitz modtog årets ildsjælepris 2015 på Nordstjernen i Blokhus. Blokhus Kanonlaug gjorde dagen festlig ved at stille op i uniform og synge Kanonérsangen for publikum og prismodtageren. Karl Korfitz modtog prisen, der blev overrakt af Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget.

DECEMBER

Handicapprisen 2015
Handicapprisen 2015 gik til Hjortdal Købmand AMBA. Prisen bliver uddelt på FN’s Internationale Handicapdag, torsdag d. 3. december, ved en sammenkomst på Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal. 

Mikkel var i praktik som borgmester
Uge 50 var en lidt udsædvanlig uge for 16-årige Mikkel Kronborg Rolighed. Han var nemlig i praktik på Rådhuset i Aabybro og fulgte borgmester Mogens Gade. 

Jammerbugt Kommune en endnu mere grøn kommune
Borgmester Mogens Gade skrev under på den internationale klimaaftale Compact of Mayors ved en seance i byrådssalen den 2. december.

Compact of Mayors er verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Formålet er at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over – både klimaforebyggelse og klimatilpasning. 

Ny vision
Jammerbugt Kommunes nye vision blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.