Fælles retningslinjer for bredbånd i Nordjylland godkendt

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indfører nu fælles retningslinjer for opstilling af mobilmaster og nedlægning af bredbåndskabler. Initiativet skal gøre det mere attraktivt for telebranchen at investere i bedre mobil- og bredbåndsdækning til gavn for virksomheder og borgere i hele Nordjylland.

11 kommuner og en hel region med én og samme politik. Det er det seneste resultat af initiativet Bedre Bredbånd i Nordjylland, hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland gennem erhvervssamarbejdet Business Region North Denmark (BRN) netop har vedtaget fælles politikker for henholdsvis etablering af mobilmaster og nedlægning af bredbåndskabler.

Lettere og mere attraktivt at forbedre dækningen
Med de to fælles politikker bygges der bro over kommunegrænserne, og de administrative barrierer sænkes for private teleleverandører, som i fremtiden gerne skal opleve det som både lettere og mere attraktivt at investere i forbedret mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland.

Politikkerne er resultatet af et tæt samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland samt en konstruktiv dialog med repræsentanter for de private teleleverandører, hvis udfordringer og behov lægger til grund for flere punkter i politikkerne.

Bl.a. er der aftalt en fælles model for fastsættelse af lejepriser på kommunale og regionale bygninger og grunde. Der er aftalt servicemål for den kommunale behandlingstid for gravetilladelser ved nedlægning af bredbåndskabler. Og det er aftalt, at der ikke stilles krav om bestemte mastetyper ved opstilling af nye mobilmaster.

Alt sammen skal være med til at skabe en mere smidig og gennemsigtig proces, og de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ser nu frem til at fortsætte dialogen med teleleverandørerne omkring konkrete forbedringer af mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland.

Kommentar til de nye politikker

Lene Kjelgaard Jensen, formand for Business Region North Denmark:
- Vi har lyttet til telebranchens udfordringer, og har i fællesskab sænket barriererne over for internetudbyderne i hele Nordjylland. Nu er næste skridt, at internetudbyderne fører forbedringerne ud i livet - naturligvis i tæt dialog med os kommuner og Region Nordjylland, siger Lene Kjeldgaard Jensen, formand for Business Region North Denmark og borgmester i Thisted Kommune.

Henrik Hartmann Jensen, kommunaldirektør, Jammerbugt Kommune:
- Digital infrastruktur er helt afgørende for os som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv og som Nordjyllands største turismedestination. De nye politikker ligger helt i tråd med det arbejde vi har igangsat i Jammerbugt Kommune, hvor vi bl.a. har nedsat to arbejdsgrupper sammen med repræsentanter for grundejere, erhvervslivet og teleudbyderne for at finde løsninger til hurtigere udbredelse af bredbånd og bedre mobildækning. Den gennemførte kortlægning og de fælles nordjyske politikker giver et godt grundlag for dette arbejde lokalt, siger Henrik Hartmann Jensen, kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune.

Christian Berg, chefkonsulent, Dansk Energi:
- De fælles retningslinjer er et rigtig godt eksempel på at samarbejde og dialog mellem regionen, kommunerne og bredbåndsbranchen er vejen frem og vi har alle en gensidig interesse i at få gjort det lettere og mere attraktivt at etablere den grundlæggende digitale infrastruktur. Ved at fjerne barrierer og gøre det nemmere og billigere at sætte spaden i jorden og grave bredbåndskabler ned, så kan det bidrage til at gøre det mere attraktivt at investere i digital infrastruktur i Nordjylland, siger Christian Berg, chefkonsulent i energiselskabernes brancheforening, Dansk Energi.

Fakta

Mastepolitik for de nordjyske kommuner
Retningslinjer for opstilling af master og mobilantenner i Nordjylland
Læs mastepolitikken her

Gravepolitik for de nordjyske kommuner
Retningslinjer for opgravninger i vejarealer i Nordjylland
Læs gravepolitikken her

Bedre Bredbånd i Nordjylland

Projektet skal synliggøre behovet og sænke barriererne for udbredelse af hurtigt bredbånd i Nordjylland til gavn for virksomheder og borgere.

I projektet laves en kortlægning af mobildækning i Nordjylland, og der vil på tværs af kommunerne blive aftalt fælles servicemål og procedurer for ansøgning om og godkendelse af maste- og gravetilladelse til private leverandører. Desuden tages der initiativ til en tæt dialog og et muligt offentligt-privat samarbejde om digital infrastruktur i Nordjylland, de steder hvor de frie markedskræfter ikke selv sikrer udbredelsen af bredbånd.

Business Region North Denmark er initiativtager til projektet, som medfinansieres af Vækstforum Nordjylland.

Læs mere på www.rn.dk/bedrebredbånd

Business Region North Denmark
Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele vores region.
www.businessregionnorthdenmark.dk