Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen er enige om Budget 2017 i Jammerbugt Kommune

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har 30. september 2016 indgået en fælles samlet aftale om budgettet for 2017.

Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.

Hermed fortsætter Kommunalbestyrelsen traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – forstået sådan at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer.

Læs hele budgetaftale 2017 

Ændringsforslag drift og anlæg budgetaftalen 2017