Den nye genbrugscontainer er lige på trapperne

De har været længe undervejs. De første nye genbrugscontainere blev rullet ud mandag 12. september hos borgerne i blandt andet Aabybro og Pandrup. Nu skal borgerne vænne sig til at sortere emballageplast og metal fra til genanvendelse, i stedet for at smide det i dagrenovationen.

Det har været en stor opgave at planlægge den nye genbrugsordning. Men vi har haft et godt samarbejde på tværs i Nordjylland med vores nabokommuner, som skal have samme genbrugsordning som Jammerbugt. Blandt andet bygger vi et helt nyt sorteringsanlæg til plast og metal sammen med Aalborg og Mariagerfjord”, siger affaldsplanlægger Pernille Hagen fra Jammerbugt Kommune. 

Klar til brug
Når containerne kommer ud til borgerne, er de klar til brug med det samme. Den nye container har to rum – ét rum til papir og småt pap, som man kender det fra sin papircontainer i dag. Og et andet rum til plast og metal. Med containeren kommer der en sorteringsvejledning.

Vi er rigtig spændte på, hvordan borgerne tager imod den nye ordning. Langt de fleste, vi taler med, glæder sig til at kunne sortere mere derhjemme, og til at kunne smide deres affald rigtigt ud”, fortæller Pernille Hagen, der har været rundt på bl.a. biblioteker i kommunen for at demonstrere de nye containere. 

Det er papircontaineren der skiftes ud med en genbrugscontainer, hvor det er muligt både at indsamle papir og småt pap, men også plast og metal. Den nuværende sæk eller container til dagrenovation beholder alle.

Affaldssække og containere vil nok blive mindre fyldte end de plejer, når fryseposer, shampooflasker og konservesdåser fremover skal i den nye genbrugscontainer”, formoder Pernille Hagen. 

I september og oktober er containerne også udstillet på bibliotekerne i Pandrup og Aabybro. 

FAKTA
I løbet af september og oktober deles de nye containere ud til borgerne i postnumrene 9381 Sulsted, 9382 Tylstrup, 9430 Vadum, 9440 Aabybro og 9490 Pandrup. Resten af kommunen følger i 2017. 

 

De nye genbrugscontainere står på rad og række i hallen på den gamle genbrugsplads i Udholm ved Pandrup. Her får de 7.500 containere monteret det skillerum, som sørger for at holde affaldet adskilt, når det er blevet sorteret i hjemmet.