Invitation til borgermøde

Onsdag den 10. august afholdes der borgermøde på Gjøl Kro kl. 19-21 vedrørende Lokalplanforslag 20-004 for Gjøl Havn.

Forslaget til en ny lokalplan for Gjøl Havn omhandler de fremtidige anvendelsesmuligheder på og omkring havnen.

I processen med udarbejdelsen er der lagt stor vægt på, at de forskellige aktører og interessenter på havnen er blevet hørt. Derfor blev der tidligt i processen afholdt ”Drømmesnak” på havnen, hvor alle interessenter på og omkring havnen var inviteret. Dette har udmøntet sig i et forslag til en ny lokalplan for havnen, som søger at imødekomme så mange drømme og ønsker som muligt.

Det særlige ved planen er, at der er mulighed for mere byggeri på havnen, både grejhuse, større café samt mindre hytter.

Læs mere om forslaget til lokalplanen.

Vi glæder os til at se jer.