Borgermøde i Aabybro 11. oktober

Kom til borgermøde og hør om de aktuelle planer for udviklingen af Aabybro i de kommende år.

Det er 11. oktober 2017 kl. 19.00 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro.

Der sker meget i Aabybro. Byen er i en rivende udvikling bosætningsmæssigt og breder sig geografisk i landskabet. På Borgermødet fortæller vi om kommunens aktuelle overvejelser. Vi sætter bl.a. fokus på fremtidige boligområder, midtbyens udvikling, Aabybrocentret, og ikke mindst infrastruktur og trafikbetjening

Vi ønsker også at have dialog om dine ideer og ønsker til byens udvikling.

Program:

 • Velkomst ved borgmester Mogens Gade
 • Aktuelle planovervejelser, prioriteringer og muligheder
  • Planstatus og byudviklingsmuligheder
  • Infrastruktur og trafikbetjening
  • Intro til udvikling af Aabybrocentret
 • Hvordan sikrer vi, at Aabybro fortsat er en attraktiv bosætningsby?
  • Hvad tænker I der bor i og bruger byen? – Dialog i forskellige ”cafeer”:
  • Fremtidige boligområder og byudvikling – Hvor og hvordan?
  • Aabybro Centret – Hvordan udvikler vi et attraktivt handels- og boligmiljø?
  • Infrastruktur – Stier og trafiksikkerhed fremover?
  • Cafe: ”Lidt af hvert” – Øvrige ideer og ønsker til byens udvikling?
 • Afslutning og opsamling

Borgermødet er planlagt i samarbejde med Aabybro Borgerforening, og alle interesserede borgere, forretningsdrivende, grundejerforeninger og øvrige foreninger er inviteret til møde om Aabybros fremtidige udvikling.