Bliv Social- og sundhedshjælperelev i Jammerbugt Kommune

Banker dit hjerte for at arbejde med mennesker?

Som Social – og sundhedshjælperelev i Jammerbugt Kommune får du både en praktisk og teoretisk uddannelse, der varer 14 måneder. Den praktiske del foregår i kommunen og skoleperioderne på SOSU Nord.

Social og sundhedshjælperuddannelsen er en professionel uddannelse, hvor du arbejder med fokus på og samarbejde med især ældre mennesker. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at udvikle dine evner inden for kommunikation, motivation og samarbejde ligesom vi vægter, at du har mod på, at arbejde med nye velfærdsteknologier.

En hverdag med spændende plejeopgaver og engagerede medarbejdere

Du tildeles et praktiksted, som kan være en hjemmeplejegruppe eller et plejecenter og du bliver tilknyttet en daglig vejleder. Vejlederen støtter, følger op og evaluerer sammen med dig, i forhold til opfyldelse af målene for praktikken.

Du er naturligvis motiveret og nysgerrig, når du starter hos os! Har du gode ideer og tør du tænke kreativt, er det et ekstra plus. Du er helt på det rene med, at borgernes behov og deres oplevelser af plejen er dine vigtige pejlemærker i hverdagen. I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger. Gennem uddannelsen lærer du at kombinere teori og praksis, og gøre brug af dine egne observationer til faglig refleksion og skriftlig dokumentation. Du skal forvente, at der vil være hjemmearbejde, også i praktikperioderne.

Optagelse og ansættelse

Jammerbugt Kommune er din arbejdsgiver gennem hovedforløbet og du ansættes på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og du må regne med, at weekend- og aftenarbejde forekommer jf. overenskomst. Du skal selv dække udgiften til bøger.

Længden af uddannelsen er ca. 1 år og 2 mdr. afhængig af, hvad du tidligere har beskæftiget dig med – læs mere på www.sosunord.dk.

Der optages 3 hold årligt og næste hold starter:

  • 12. september 2016 - ansøgningsfrist 13.5.16

Hvis du har lyst til at blive en af vores nye elever, skal du udfylde ansøgnings-skemaet nederst her på siden. Husk at vedhæfte eksamensbeviser fra folke- og/eller anden skole og anden uddannelse, samt for relevant erhvervserfaring. Desuden skal du vedhæfte evt. realkompetencevurdering fra erhvervsskole (se www.sosunord.dk).

Optagelsesbetingelser

For at blive optaget på uddannelsen til social- og sundhedshjælper, skal du enten have:

  • gennemført grundforløb
  • mindst 1 års anden uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven
  • anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt i punkt 2 (herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne)
  • kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til punkt 1, 2 eller 3

Vi gør opmærksom på, at 1. og 2. grundforløb er SU-berettiget. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, - både i praktik- og skoleperioderne.

Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn. Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse, inden elevkontraktens indgåelse.

Vil du vide mere, så kontakt: uddannelsesansvarlig Gitte Olenius tlf. 4191 2304 mail gio@jammerbugt.dk eller administrativ medarbejder Charlotte Gaarden tlf. 4191 1465 mail: cga@jammerbugt.dk.

Social- og sundhedshjælperelev ansøgning