Bliv Social- og sundhedsassistentelev i Jammerbugt Kommune

Banker dit hjerte for at arbejde med mennesker?

Som Social -og sundhedsassistentelev vil du komme til at udvikle dig fagligt og personligt. Du vil få en meningsfuld arbejdsdag, hvor du vil blive en professionel medspiller i plejen, og hvor du vil blive uddannet til selvstændigt at vurdere behov og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Du vil komme til at arbejde med borgere/patienter i meget forskellige og ofte komplekse livssituationer og du skal derfor være parat til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt.

Du er naturligvis motiveret og nysgerrig, når du starter hos os og du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse.

Du vil blive tildelt praktiksteder og uddannede vejledere, som vil støtte dig, følge op og evaluere dig i løbet af uddannelsen.

Du er helt på det rene med, at borgernes/patienternes behov og deres oplevelser af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem, ligesom du i takt med denne udvikling vil indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Optagelse og ansættelse

Jammerbugt Kommune er din arbejdsgiver gennem hovedforløbet og du ansættes på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og du må regne med, at weekend- og aftenarbejde forekommer jf. overenskomst. Du skal selv dække udgiften til bøger.

Længden af uddannelsen er ca. 18 mdr. afhængig af, hvad du tidligere har beskæftiget dig med – læs mere på www.sosunord.dk

Der optages hold næste gang: 

  • 20. juni – ansøgningsfrist 4. marts

Hvis du har lyst til at blive en af vores nye elever, skal du udfylde ansøgnings-skemaet nederst her på siden. Husk at vedhæfte eksamensbeviser fra folke- og/eller anden skole og anden uddannelse, samt for relevant erhvervserfaring. Desuden skal du vedhæfte evt. realkompetencevurdering fra erhvervsskole (se www.sosunord.dk).

Husk at skrive hvilket hold, du ønsker optagelse på. 

Optagelsesbetingelser

For at blive optaget på uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal du

  • have gennemført Social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • have arbejdserfaring og teoretisk viden, der svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen el.
  • have kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til en af de ovennævnte

Jammerbugt Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du ansættes på en uddannelsesaftale, dvs. en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Længden af uddannelsesaftalen afhænger af tidligere erfaring og kompetencer. Se www.sosunord.dk

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, - både i praktik- og skoleperioderne.

Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn. Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse, inden elevkontraktens indgåelse.

Vil du vide mere, så kontakt: uddannelsesansvarlig Gitte Olenius tlf. 4191 2304 -  mail gio@jammerbugt.dk eller administrativ medarbejder Charlotte Gaarden tlf. 4191 1465 mail: cga@jammerbugt.dk.

Social- og sundhedsassistentelev ansøgning