Aggersundbroen lukker for trafik 7 nætter i januar

Aggersundbroen spærres for al trafik alle dage fra mandag den 18. januar til søndag den 24. januar 2016 (begge dage inkl.) i tidsrummet 00:05 – 05:00.

Vejdirektoratet skal fjerne de store sten ved bropillernes fundament for at få plads til at sætte spuns omkring bropillerne. Arbejdet er en del af forberedelserne til skibsstødssikring af Aggersundbroen. Broklapperne står åbne, når stenene fjernes, fordi der skal være plads til det skib, der fjerner stenene med grab.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, arbejdet medfører for trafikanterne. Kommunerne, beredskab mm. har taget højde for, at broen er lukket i perioden.

Hvis arbejdet bliver færdigt inden 24. januar, melder Vejdirektoratet ændringerne ud på www.trafikken.dk

Læs om skibsstødssikring af Aggersundbroen påwww.vejdirektoratet.dk/skibsstoed