Afgørelse på voldgiftssag vedr. Fjerritslev Genbrugsplads

Jammerbugt Kommune har fået medhold i voldgiftssagen mod rådgiverne på byggeprojektet af Fjerritslev Genbrugsplads.

I 2013 stod Fjerritslev Genbrugsplads færdig, og den blev meget dyrere end forventet. Derfor anlagde Jammerbugt Kommune en voldgiftssag mod rådgiverne på projektet, dvs. både arkitektfirmaet og det rådgivende ingeniørfirma.

Sidst i maj afsagde voldgiftsretten sin kendelse.

Voldgiftsretten finder, at den rådgivende ingeniør har begået ansvarspådragende fejl og ydet kommunen mangelfuld rådgivning. Derfor skal ingeniørfirmaet betale hele deres honorar tilbage til kommunen, som inkl. renter og sagsomkostninger beløber sig til 2,2 mio. kr.

”Jammerbugt Kommune er tilfreds med Voldgiftsrettens kendelse. Vi har fået for dårlig rådgivning, både omkring beslutningen om at flytte genbrugspladsen og i selve projekteringsfasen”, udtaler borgmester Mogens Gade.

Baggrunden er, at kommunens beslutning om at bygge en ny genbrugsplads i Fjerritslev i stedet for at modernisere genbrugspladsen i Gøttrup blev truffet på baggrund af rådgiverens mangelfulde rådgivning, herunder bl.a. beregningen af merprisen for at flytte til Fjerritslev. Ingeniørfirmaet har heller ikke rådgivet kommunen godt nok om de økonomiske risici, som jordbundsforholdene kunne resultere i, herunder at der kunne være behov for grundvandsænkning. Voldgiftsretten fastslår, at hvis kommunen havde vidst, at en flytning ville blive meget dyrere, havde kommunen besluttet at forblive i Gøttrup.

Voldgiftsretten pålægger derfor ingeniørfirmaet at betale erstatning til Jammerbugt Kommune til dækning af en del af de merudgifter, som kommunen har betalt for Fjerritslev Genbrugsplads.

”Vi håbede på et større beløb i erstatning, men erstatningen betyder, at vi har fået et plaster på såret. Sagen omkring Fjerritslev Genbrugsplads er nu endelig slut. Borgerne omkring Fjerritslev har fået en rigtig god og moderne genbrugsplads, som bliver flittigt benyttet”, siger Mogens Gade.

Arkitektfirmaet har ikke været en del af beslutningen om placeringen af den nye genbrugsplads og blev derfor frifundet.