IT værktøj til Facilities Management for Jammerbugt Kommune - CAFM

Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje består pt. af ca. 177.000 m². Ejendomscenter Jammerbugt (EJ) er en relativ ny organisation, der har ansvaret for drift, planlægning af udvendig- og indvendig vedligeholdelse, indgåelse og opfølgning på serviceaftaler, energistyring, udlejning, rengøring af bygningerne og drift af de grønne områder samt fungerer som intern bygherrerådgiver for kommunen. 

I kraft af en stigende kompleksitet i arbejdet er det nødvendigt at etablere en samlet løsning for at kunne håndtere, udvikle og optimere såvel arealer og faciliteter som serviceydelser endnu mere professionelt. CAFM-værktøjet skal anvendes både som operationelt værktøj i forbindelse med udførelse af drift- og vedligehold, taktisk værktøj til planlægning, opfølgning og digital dataudveksling samt som strategisk værktøj til styring og udvikling af kommunens ejendoms-portefølje. 

CAFM-værktøjet tænkes implementeret i tre faser. 

Læs udbudsdetaljerne HER.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver Preben Gramstrup, preben@fm3.dk. Mailen mærkes "CAFM udbudsmateriale".