Tilladelser efter vandløbsloven til vandløbsindsatser 2018Hermed offentliggøres afgørelser om realisering af vandløbsindsatser i foråret 2018 i Jammerbugt Kommune.

Klagevejledninger er vedhæftet de enkelte tilladelser.

Tilladelse til regulering af Tranum Å - fjernelse af 2 styrt

Tilladelse til regulering af Pallisvad Å - fjernelse af 1 styrt

Tilladelse til regulering af Ørebro Kanal - åbning af rørlagt strækning

Tilladelse til restaurering af Bjerre Å - udlægning af gydegrus