Svenstrup Å - Restaureringsprojekt - afg. om ikke miljøvurderingLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 11. januar 2019. Klagefristen er 4 uger herefter.