Slettestrand, Stenhusvej 48 - afstand mellem bebyggelser - dispensation fra Lokalplan 53Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 7. november 2017. Klagefristen er 4 uger.