Skræm, Skræmvej 184 - Udhus og hestestald - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 12. juni 2018. Klagefristen er 4 uger.