Skerping, Korsholmvej 88 - opførelse af tekniske anlæg - landzonetilladelseFind afgørelsen her

Afgørelsen er annonceret 8. juni 2018. Klagefristen er 4 uger.