Saltum, Sommervangen 15 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. bebyggelsens orientering, Sommervangen 15, 9493 Saltum
Afgørelsen er annonceret 1. marts 2018. Klagefristen er 4 uger.