Saltum, Hjortevangen 12 - anden bebyggelsesgrad og facadehøjde - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 24. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.