Pandrup, Voldkærvej 76 - Udstykning af vindmølleparceller - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er offentliggjort den 3. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.