Pandrup, Morelvej 10 - afstand til skel og etablering af beplantning - dispensation fra Lokalplan 248Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 13. februar 2018. Klagefrist er 4 uger.