Pandrup, Kystvejen 16 - Udvidelse og oprensning af sø - LandzonetilladelseSe landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 16. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.