Pandrup, Engesgaardsvej 23 - Udstykning - LandzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 23. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.