Strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Link til strategisk miljøvurdering af Natura2000-handleplaner 2. planperiode 2016-2012

Bilag: screening for miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021 (Natura 2000 plan nr. 12, 13, 15, 16, 21 og 216) udarbejdet kommunale Natura 2000-handleplaner for samme periode. Den strategiske miljøvurdering er tilknyttet disse 6 kommunale handleplaner, som listet nedenfor:

  • Natura 2000 handleplan nr. 12 Store Vildmose
  • Natura 2000 handleplan nr. 13 Svinkløv Plantage og Grønnestrand
  • Natura 2000 handleplan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
  • Natura 2000 handleplan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
  • Natura 2000 handleplan nr.21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien
  • Natura 2000 handleplan nr. 216 Saltum Bjerge

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 17. februar 2017.

Klagefristen udløber den 11. marts 2017, 4 uger efter offentliggørelsen.