Forslag til Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode i høring

Jammerbugt Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) for nedenstående Natura 2000-områder.

Høringsperiode: 20. oktober 2016 - 16. december 2016

Høringssvar afgives til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller til e-mail: natur@jammerbugt.dk