Løkken, Lottesvej 31 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 8. august 2018. Klagefristen er 4 uger.