Løkken, Karinavej 10 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 12. april 2018. Klagefristen er 4 uger.