Korsholm, Kettrupvej 10 - Etablering af en sø - Landzonetilladelse



Find landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 10. oktober 2017