Indstilling af medlemmer til nyt Vandråd for det nordlige Kattegat og Skagerrak

Foreninger og organisation har mulighed for at indstille medlemmer til vandrådet for oplandet til nordlige Kattegat og Skagerrak inden den 3. april 2017. Vandrådet skal sammen med kommunerne varetage opgaverne vedrørende bl.a. de vandløb i Jammerbugt Kommune, som løber mod nord til Jammerbugten.

Opgaven består i - på baggrund af aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken i december 2015 - at
• afgrænse vandløb i vandplanerne og
• udpege kunstige og stærkt modificerede vandløb
Hjørring Kommune varetager sekretariatsfunktionen for dette vandråd.

Se nærmer om vandrådets opgaver og om indstilling af medlemmer på Hjørring Kommunes hjemmeside og pressemeddelelse om det nye Vandråd fra Hjørring Kommune