Hune, Hunetorp Klitvej 136 - Bebyggelse tættere på naboskel - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1

Hune, Hunetorp Klitvej 136 - Bebyggelse tættere på naboskel - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1