Afgørelse om nedklassificering af Holmenevandløbet

Offentliggørelse af afgørelse om nedklassificering af Holmenevandløbet til privat vandløb

Klagefrist 9.1.2019

Se link til afgørelse om nedklassificering af Holmenevandløbet