Haverslev, Holmsøvej 56 - Reducering af lokalplangrænse - Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 63

Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 63 kan findes her.

Forslaget er offentliggjort den 17. februar 2017. Høringen udløber den 18. april 2017.