Gøttrup, Gøttruprimmevej 86 - Etablering af jordvold - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 17. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.