Gjøl, Marken - vejstrækning uden fortove - dispensation fra Lokalplan 20-003Find dispensationen her.
Afgørelsen er annonceret d. 8. februar 2018. Klagefristen er 4 uger.