Gjøl, Drøvten 198 - opførelse af tekniske anlæg - landzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 21. december 2017. Klagefristen er 4 uger.