Fjerritslev, Østergade 10-16 - opførelse af butik - dispensation fra Lokalplan 34 og 47Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 13. april 2018. Klagefristen er 4 uger.