Teknik, Plan og MiljøDispensation fra Byplanvedtægt nr. 4 til en anden facadehøjde, Ane Maries Vej 20, Hvorup Klit, 9480 Løkken

Afgørelsen annonceret 6. marts 2018. Klagefristen er 4 uger.