Brovst, Bryggerivej 20 - midlertidig opstilling af 3 stk. containere - dispensation fra Lokalplan 037Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 17. april 2018. Klagefristen er 4 uger.