Blokhus, Sønder i By 2 - lovliggørelse af forhold - dispensation fra Lokalplan 19-001Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 23. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.