Blokhus, Sixtusvej 15 - anden orientering og bebyggelsesprocent - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1, zone 2Se afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 16. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.