Blokhus, Ribergaardsvej 7 - anden orientering og bebyggelsesprocent - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1, zone 3Se afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 17. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.